Skip to main content

OUR TEAM

CENPARMI members have expertise in handwriting recognition and signature verification, image analysis and document processing, natural language processing, VLSI architectures and neural networks.

Dr. Ching Y. Suen

Ching Yee Suen
Co-Director, CENPARMI
(Centre for Pattern Recognition and Machine Intelligence)

Dr. Adam Krzyzak

Adam Krzyzak
Co-Director, CENPARMI
(Centre for Pattern Recognition and Machine Intelligence)

CENPARMI Members

Bouguila, Nizar - Concordia Institute for Information Systems Engineering

Cheriet, M, Ecole de Technologie Superieure, Montreal

Fung, Carol, Associate Professor - Concordia Institute for Information Systems Engineering (CIISE)

Guillevic, D., Scientist - Government of Canada

Khayyat, Muna, Executive Director and Machine Learning Lead, Morgan Stanley

Lam, L., Adjunct Professor, Concordia University

Lévesque, Serge, Ultra Electronics Forensic Technology Inc.

Plamondon, Réjean, Ecole Polytechnique de Montréal

Ponson, Dominique, IMDS Software, Montreal 

Sabourin, Robert, Ecole de Technologie Superieure, Montreal

Visiting Scientists/Research Associates

 • AL-Qawasmeh, Najla
 • El-Gayar, Neamat Farouk
 • Eskandari, Mana
 • Khanh, Phan Minh
 • Khazaee, Saeed
 • Tang, Yufang

Post-doctoral Fellow

 • Sharifi Rad, Maryam

Past Visiting Scientists/Students

 • Almuhajri, Mrouj
 • Arifoglu, Damla
 • Chen, Xiao Ping 
 • Chen, Yung-Fu 
 • Chou, Kai-Hsiang, Cash
 • Côté, Myriam
 • El Yacoubi, Mounim
 • Feng, Boyuan 
 • Feng, Chunhua 
 • Feng, Guo Can 
 • Feng, Li 
 • Fernando, Chandrika
 • Fischer, Andreas
 • Gan, Qiang 
 • Hamanaka, Masahiko  
 • Hase, Hiroyuki 
 • He, Chun Lei 
 • Hu, Zongshan  
 • Jeong, Chang Bu 
 • Jeong, Sunhwa  
 • Kaufmann, Guido
 • Kim, Incheol 
 • Kim, Jinho Kim, Kye Kyung 
 • Kim, Kyoung-Min  
 • Kim, Soo Hyung  
 • Li, Hongjun
 • Liebowitz, Jay  
 • Lou, Zhen 
 • Mao, Yuxing 
 • Marinai, Simone
 • Ménier, Gildas
 • Oh, Il-Seok
 • Parisis, Alice 
 • Park, Jeong Sun 
 • Park, Joong-Jo 
 • Preece, Alun
 • Sahlol, Ahmed Talat
 • Tan, Jun
 • Qian, Yuntao 
 • Wu, Xuejing 
 • Yang, Jingyu W. 
 • Ye, Xiangyun 
 • Zanibbi, Richard
 • Zhang, Jiehui 
 • Zhang, Yuanping

Students

 • Akbari, Fatemeh
 • Ben-Suliman, Karima
 • Fallatah, Hiba
 • Nwiran, Belal
 • Tavakolian, Niloofar
 • Xu, Hongran
 • Xu, Yan
 • Xu, Yunqi

 

 • Cho, Jeongik
 • Ebrahimi, Zahra
 • Ghorbanimehr, Mohammad Soroush
 • Haghshenas, Farnaz
 • Jawhar, Tawfiq
 • Jebeli, Reza
 • Khamesi, Zahra
 • Nezami, Kiana
 • Nezhadali, Fahime
 • Omidvar, Dina
 • Sekeres, John
 • Shao, Jun
 • Tehrani, Dina Omidvar
 • Vahed, Mahsa
 • Zhou, Ellane
Back to top

© Concordia University